delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right
Previous Next

Onze vacatures

Hieronder vind je onze actuele vacatures.

Medewerker communicatie & Marketing

Museum Prinsenhof Delft positioneert zich als het stedelijk kunst- en cultuurhistorisch museum van Delft, van nationale betekenis met een (inter)nationaal publieksbereik. De programmering is onderscheidend en verrassend. Het museum profileert zich krachtig op drie iconen van Delft: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters.Je rolAls medewerker Marketing en Communicatie lever je, binnen de afdeling Marketing en Communicatie & Development, een bijdrage aan de groei en positionering van Museum Prinsenhof Delft. Samen met je marketingcommunicatie collega geef je invulling en uitvoering aan het communicatie- en marketingbeleid. Zo ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van de marketingcommunicatieplannen van tentoonstellingen.…

Senior Procesregisseur Sociaal Domein

Dynamische processen zijn bij de gemeente aan de orde van de dag. Zoals opgaven waarbij de gemeente samen met stakeholders (als het Rijk, regio(gemeenten), partners, professionals en inwoners/burgers) invulling geeft aan een eindresultaat, doel of idee. Omdat het vaak om complexe vraagstukken gaat, is daar goede begeleiding voor nodig. Daar kom jij, als procesregisseur, om de hoek kijken. Jij zorgt voor de juiste balans tussen draagvlak en haalbaarheid. Om dit goed te kunnen doen, doorgrond je de opgave en begrijp je de belangen van het netwerk en hun context. Je voert gesprekken over gevoelige onderwerpen, kunt je goed inleven in…

Adviseur Onderwijshuisvesting

Als Adviseur Onderwijshuisvesting lever jij een bijdrage aan een aantrekkelijker Delft om in te wonen en leven. Hoogwaardige voorzieningen dragen bij aan de ambities van Delft. We willen goed onderwijs voor iedereen en daarnaast kenniswerkers aan de stad (ver)binden. In Delft wordt het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs gehuisvest in meer dan 50 schoolgebouwen, variërend van monumentaal tot modern en energieneutraal. In jouw rol zie je onder andere toe op een goede spreiding van het onderwijsaanbod over de stad en adviseer je over financiering van nieuwbouw en inrichting. Je zorgt voor de huisvestingscyclus en voert overleg met de schoolbesturen. Je…

Coördinerend Technisch Specialist Informatiebeveiliging

Je rolInformatie binnen de gemeente moet vertrouwelijk, integer en beschikbaar zijn. Jij bent daar medeverantwoordelijk voor, onder andere door de infrastructuur en data te beschermen tegen ongewenste inbreuken en uitval. De CISO (Chief Information Security Officer) heeft hierin een overkoepelende, organisatorische rol .Jij bent de technische professional die op technisch-inhoudelijk vlak  verantwoordelijk is voor de realisatie van dit doel .Je bent de coördinator van het gemeentelijk SOC (Security Operations Center). Dit houdt in dat je samen met enkele securityspecialisten kwetsbaarheidsanalyses uitvoert ondersteund door een SIEM, risicomanagement doet en optreedt bij incidenten. Jij bent bij zo’n beveiligingsincident verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke…

Medewerker PR / Erfgoededucatie

Afdeling Erfgoed De afdeling Erfgoed opereert als een regionaal kennis- en adviescentrum voor Delft en omstreken op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Alleen met besef van het verleden kun je bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Erfgoed geeft houvast en identiteit. Het vormt, in een dichtbevolkte omgeving, een kwetsbare bron van inspiratie. Als afdeling Erfgoed willen wij een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van stad en regio. Onze Delftse collectie is uniek en wij maken deze collectie toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Op basis van kennis, verbindende kracht en creativiteit gaan we actief op zoek naar samenwerking…

Medewerker Communicatie & Marketing

Afdeling Erfgoed De afdeling Erfgoed opereert als een regionaal kennis- en adviescentrum voor Delft en omstreken op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Alleen met besef van het verleden kun je bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Erfgoed geeft houvast en identiteit. Het vormt, in een dichtbevolkte omgeving, een kwetsbare bron van inspiratie. Als afdeling Erfgoed willen wij een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van stad en regio. Onze Delftse collectie is uniek en wij maken deze collectie toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Op basis van kennis, verbindende kracht en creativiteit gaan we actief op zoek naar samenwerking…

Senior Projectvoorbereider Civiel

Werken voor de stad die zich steeds opnieuw uitvindtDe gemeentelijke organisatie van Delft is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals.Je rolBij projecten op (meestal civiele) werken in de openbare ruimte zorg jij voor de vaktechnische voorbereiding. Wat dat inhoudt? Je bent binnen de projectteams verantwoordelijk voor de ontwerpen, contracten en conditionering. Daarnaast verzorg je de aansturing van externe ingenieursbureaus. De uitvraag, beoordeling van offertes, bewaking van de voortgang en het toetsen van de…

Blijf op de hoogte met onze job alert

Wil je graag op de hoogte blijven van interessante vacatures passend bij jouw profiel? Maak dan hier een job alert aan.