delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right
Previous Next

Onze vacatures

Hieronder vind je onze actuele vacatures.

Manager Erfgoed die de afdeling en Erfgoed op de kaart zet

Voor de portefeuille Samenleving zoekt Delft een verbindend en ontwikkelgericht Manager Erfgoed die de afdeling Erfgoed op de kaart zet. De gemeente Delft wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search.Voor een nadere toelichting over de opdracht en de inkleuring van deze rol is een uitgebreide profielschets opgesteld, die u hier kunt downloaden/die beschikbaar is op:  www.merwerdeexecutivesearch.nl 

Adviseur Jeugd (36 uur) schaal 10

Je rolJouw focus als adviseur Jeugd is het realiseren van de gewenste transformatie en inhoudelijke doelen van de Jeugdwet; het kind en gezin centraal, maatwerk en ruimte voor de professionals. Je werkt in een adviesteam aan enkele van de grootste opgaven in het sociaal domein binnen Jeugdpreventie, Jeugdhulp en Passend Onderwijs. Het team, bestaande uit meerdere adviseurs, werkt intensief samen met collega’s van andere disciplines (o.a. Wmo, Participatie en Financiën en Control), collega’s uit omliggende gemeenten en ketenpartners. Jouw inbreng draagt bij aan het integrale jeugdbeleid van de gemeente en de realisatie van de missie dat alle jeugdigen gezond en…

Senior communicatieadviseur Sociaal Domein (36 uur)

Je rolAls senior communicatieadviseur is er een belangrijke taak voor jou weggelegd: je adviseert het bestuur en management. Dat doe je niet zomaar, je let altijd op de actualiteit en mogelijke issues voor je jouw advies geeft. Of je nu voor de directie, afdeling of projecten werkt, maakt voor jou niet uit. Jij hebt altijd oog voor het belang van allemaal. Soms is een advies over positionering of profilering niet genoeg en wordt er (een plan voor) een concrete actie aan je gevraagd. Voor jou is dat geen probleem, jij weet een goede bijdrage te leveren.Je werkplekWat doet een gemeente…

Technisch projectleider (24 – 36 uur)

Je rolVan projecten in de definitiefase tot de overdracht aan de beheerder: jij geeft sturing aan (civiel)technische projecten binnen de gemeente. Denk hierbij aan de aanleg of vervanging van kunstwerken, wegen, riolering, kades en het bouw-/woonrijp maken van ontwikkellocaties. Het managen van deze projecten doe je volgens de GROTIK-methode: Geld, Organisatie, Tijd, Risico, Informatie en Kwaliteit. Binnen de afdeling Realisatie  is er voldoende ruimte om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld: projectmatig werken, Integraal Projectmanagement (IPM), risicomanagement, het samenwerken met interne en externe stakeholders en het geven van een goed aanbestedings- en contractadvies.Je werkplekVoor de komende jaren…

Senior projectleider (24 – 36 uur)

Je rolVan projecten in de definitiefase tot de overdracht aan de beheerder: jij geeft sturing aan complexe projecten binnen de gemeente. Denk hierbij aan de aanleg van de Gelatineburg, de stationskap Delft-Campus, grondwateronttrekking, leiding door het midden, renovatie van het hoofdgemaal en transportleiding. Het managen van deze projecten doe je volgens de GROTIK-methode: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Je onderhoudt namens de gemeente relaties met partners in het project en partijen uit de stad. Ook ondersteun je de interne opdrachtgever, onder andere in het opleveren rapportages en overleggen met het College.Binnen de afdeling Realisatie is er voldoende ruimte…

Coördinator Marketing & Communicatie en Development (32 uur)

Delft zoekt voor Museum Prinsenhof Delft eenCoördinator Marketing & Communicatie en Development (32 uur).Museum Prinsenhof Delft is een stedelijk kunst- en cultuurhistorisch museum van nationale betekenis met een (inter)nationaal publieksbereik. Het museum richt zich op een onderscheidende programmering, samenwerking en partnership binnen en buiten Delft, en cultureel ondernemerschap. Het museum is gehuisvest in een monumentaal pand, een top 100 monument. Het gebouw is het belangrijkste collectiestuk.Museum Prinsenhof Delft vertelt een breed verhaal over Willem van Oranje, Delfts blauw en de Delftse meesters. De link tussen verleden en heden wordt in het museum nadrukkelijk gelegd, de typisch Delftse innovatieve blik is…

Inspecteur Openbare Ruimte (36 uur)

Je rolSamen met vijf andere Inspecteurs Openbare Ruimte voer jij binnen de werkvelden van de afdeling de regie als het gaat om het toezicht houden en handhaven van de leefbaarheid in de stad.  De ene dag sta je in uniform en ben je bezig met operationele werkzaamheden in de stad. Het andere moment geef  je coaching en begeleiding aan 20 controleurs waar jij het eerste aanspreekpunt voor bent. Je hebt contact met burgers en ondernemers en controleert of er geen ongewenste of gevaarlijke situaties in de openbare ruimte plaatsvinden. Je kunt het wel raden: geen enkele dag is hetzelfde.​​​​​​Je werkplekOns…

Controleur Openbare Ruimte

Jouw rolJe speelt een belangrijke rol in het leefbaar houden van onze prachtige stad bij het handhaven van de gemeentelijke regelgeving. Bijvoorbeeld het gebruik van de openbare ruimte, evenementen, als jongeren overlast veroorzaken of bij het dumpen van afvalstoffen. Bovendien ben je vraagbaak voor onze vele toeristen (een half miljoen!). Een afwisselende baan met veel contacten met de meest uiteenlopende mensen.Jouw werkplekJe gaat werken bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Delft is je werkplek, van de binnenstad tot recreatiegebied de Delftse Hout. In uniform en op je mountainbike doorkruis je de stad. Samen met een team van 30 collega’s,…

Blijf op de hoogte met onze job alert

Wil je graag op de hoogte blijven van interessante vacatures passend bij jouw profiel? Maak dan hier een job alert aan.