delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right
Previous Next

Nieuwe manieren van werken

Meer zelfstandigheid, meer verantwoordelijkheid en vooral meer werkplezier: volgens gemeentesecretaris Hans Krul is het duidelijk welke kant het op moet met de gemeente.