delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right
Previous Next

De nieuwe Omgevingswet

Wat betekent de grootste wetswijziging sinds de Grondwet voor de digitale processen bij de gemeente? Adviseur informatie Hester Torn probeert antwoorden te vinden op die vraag.