delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right

Het verhaal van Reinoud

Mooiste stukje stad: Nieuw Delft.

Gemeentecontroller Reinoud Talsma geeft leiding aan een afdeling met controllers en auditors. “We helpen het college van burgemeester en wethouders en alle managers om ‘in control’ te zijn. We doen onderzoek, we adviseren over risico’s en we helpen om de spelregels te bepalen.” Daarbij gaat het niet alleen om de financiën: “We kijken bijvoorbeeld ook naar politieke en bestuurlijke risico’s. Denk aan het imagorisico dat een bepaald project met zich mee kan brengen.”

“Gemeenten opereren in een steeds dynamischere wereld. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met zorginstellingen of met andere gemeenten. De vraag of de gemeente wel ‘in control ‘ is, is daardoor steeds moeilijker te beantwoorden. Dit dwingt ook onze afdeling om te innoveren. We hebben bijvoorbeeld een compleet nieuwe methode voor risicomanagement ontwikkeld. En natuurlijk zijn we steeds digitaler gaan werken.”

“Elke verandering brengt risico’s met zich mee.”

“Delft is volgens mij heel innovatief. De organisatie is steeds meer op zoek naar nieuwe vormen en instrumenten om samen te werken met andere partijen. Dat gaat over allerhande onderwerpen. Van de verdere vernieuwing en verbetering van de stad tot de nieuwe taken in het Sociaal Domein. Natuurlijk brengt elke verandering weer bepaalde risico’s met zich mee. Voor ons is er altijd voldoende werk.”

“De komende jaren willen we nog meer stappen zetten in risicomanagement en de beheersing van onze processen. De beveiliging van data moet nog beter. En we willen meer doen met big data. Ik zoek nog naar enkele trainees om ons daarmee te helpen. Daarnaast zoeken we naar manieren waarop de gemeente beter in control kan zijn bij samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld met zorginstellingen of andere gemeenten.”

“De Delftse organisatie is overzichtelijk maar er speelt tegelijk ook veel. Dat maakt het werk hier heel divers en dynamisch. Aan de ene kant is de organisatie overzichtelijk waardoor de lijnen kort zijn en  je veel invloed kunt hebben. Aan de andere kant hebben we te maken met grootstedelijke problematiek die ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen plaatst. “