delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right

Het verhaal van Marc

Mooiste stukje Delft: over een paar jaar de spoorzone, natuurlijk

Na een succesvolle stage die aan beide kanten beviel is civiel technicus Marc Schouwenaars in 2014 fulltime bij de gemeente Delft in dienst gekomen. Ondertussen is hij nog steeds in dienst, maar brengt hij zijn dagen door niet door aan de Martinus Nijhofflaan, maar op een ander kantoor. “Ik ben gedetacheerd bij OBS, de projectorganisatie die in opdracht van de gemeente het spoorzone-project realiseert. Dat bestaat uit twee spoortunnels, een ondergronds station en alles wat daarbij komt kijken. Vanuit die functie ben ik weer 50% van mijn tijd gedetacheerd bij ProRail, een van de belangrijkste partners van OBS. Het is de eerste keer dat de gemeente Delft met zo’n constructie werkt.”

Het spoorzone-project is van groot belang voor Delft, vertelt Marc. ”Meestal zie je bij zulke projecten veel protesten. De Delftenaren konden juist niet wachten tot de werkzaamheden zouden beginnen. Na 8 jaar bouwen is het draagvlak nog steeds heel groot. Voor directe omwonenden heeft het project dan ook grote gevolgen. Nu het spoor ondergronds is, scheelt dat voor hen veel overlast. Ook is er boven de grond ineens veel ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld meer plek voor fietspaden en nieuwe woningen. En de wijk wint verder aan kwaliteit als de oude gracht terugkomt.”

“Ik werk aan een van de grootste projecten in het land.”

Als contractmanager houdt Marc zich bezig met alle afspraken die gemaakt worden. “Een groot deel van mijn werk bestaat uit checken of alles is gebeurt zoals afgesproken. Veel rondlopen dus. Voldoet het aan de eisen? Kunnen we tot betaling overgaan? Maar ook: hoe verwerken we nieuwe wensen van de gemeente in de contracten? Dit is een van de grootste projecten in het land. De fasering is van het begin tot het eind een spannende puzzel. En ik werk samen met allerhande disciplines. Dat maakt het ontzettend leuk. Ik ben nooit van plan om over te werken, maar vaak blijf ik toch langer zitten.”

Marc is erg te spreken over de ambtenaren met wie hij samenwerkt aan dit project. “Van landschapsarchitect tot stedenbouwkundige, iedereen heeft een enorme passie voor dit project. Sowieso zijn de ambities hoog als het gaat om innovatie. Alleen door budgettaire beperkingen moeten we onze doelen soms lager bijstellen.”