delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right

Het verhaal van Gijs

Mooiste stukje stad: Als ik er één moet kiezen uit alle verrassend mooie plekken, dan kies ik mijn eigen straat.

Gijs Hoofs is Senior Adviseur Strategie en Regio bij het cluster Samenleving. Een hele mond vol. Zelf houdt hij het liever simpel: “Ik ben van wonen,” zegt hij. Dat betekent onder meer dat hij een van de mensen is achter de Woonvisie van de gemeente, en dat hij veel overlegt met woningcorporaties, met andere gemeenten in de regio, en met collega’s van andere afdelingen. “Ik heb veel kennis van de woningmarkt en omdat ik veel andere organisaties heb gezien, spreek ik de taal van de corporaties. De rode draad in mijn carrière is echter vernieuwing. Klussen die nieuw en niet-herhaalbaar zijn. Ik ben nieuwsgierig en kan goed omgaan met weerstand. Als je iets nieuws opzet, krijg je soms klappen. Dat hoort gewoon erbij.”

Een van de innovaties waar Gijs bij betrokken was, is het early warning systeem voor wachttijden voor sociale huurwoningen. “Voorheen hanteerde de gemeente een methodiek gebaseerd op slaagkansen. Een ingewikkelde berekening die aangaf hoeveel kans iemand uit een bepaalde groep had op een sociale huurwoning. Dat systeem was heel beperkt. Daarom ontwikkelden we een nieuw systeem, samen met de woningcorporaties. Dit geeft veel meer inzicht. Hoe ontwikkelen de wachtlijsten zich? Welke groep komt in de knel? Waar moeten we beleid op maken? Het is zeer succesvol en inmiddels ook overgenomen in de regio.”

“De rode draad in mijn carrière is vernieuwing.”

“Delft is heel innovatief, in ieder geval op woongebied,” stelt Gijs. “In het verleden liepen we al voorop met ons ‘woonruimteverdeelsysteem’. Je werkt hier in een grote, soms logge organisatie, maar toch krijg je net zoveel ruimte om nieuwe dingen in gang te zetten als in een kleine organisatie. Er is een drive om dingen beter te doen. Vernieuwen om het vernieuwen wordt het echter nooit, behoorlijk bestuur staat voorop.”

“De komende jaren liggen er voor mij nog genoeg uitdagingen. Zoals de samenstelling van het woningaanbod en de aanpassing van woningen aan veranderende woonbehoeftes, ook wel de transformatieopgave genoemd. Aan mijn eigen functie hoef ik niet zo nodig iets te veranderen. Wel zou ik mijn kennis van innovatietrajecten graag delen met jongere mensen in de organisatie.”