delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right
Previous Next

Veiligheid

Om een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke woon- en leefklimaat in Delft, zet het cluster Veiligheid zich in om de kwaliteitseisen van de bouwregels  te optimaliseren.

Het cluster bestaat uit Vergunning, Toezicht  en Handhaving & Veiligheid Advies. Deze afdelingen werken nauw samen om de leefbaarheid van de gebruikers van de stad (burgers, bezoekers, ondernemers en partners) te vergroten. Het is een algemeen gegeven dat de leefbaarheid en veiligheid van een stad zullen worden ondermijnd door  illegaliteit en al haar randverschijnselen. Daarom is het bevorderen van, het toezien op, en desnoods afdwingen van  naleefgedrag hiervoor essentieel.

 

Om een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke woon- en leefklimaat in Delft, zet deze cluster zich in om de kwaliteitseisen van de bouwregels  te optimaliseren. Het personeel van het cluster Veiligheid heeft een verantwoordelijke taak om de leefbaarheid te controleren en zo nodig fraudezaken op te lossen.

Het cluster Veiligheid is daarmee dé regisseur op het gebied van integrale veiligheid, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in relatie tot onze externe/strategische partners.