delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right
Previous Next

Samenleving

Meedoen in een aantrekkelijk Delft waar het goed en veilig wonen, leven en opgroeien is. Cluster Samenleving en Veiligheid staat voor de menselijke kant van Delft, voor ontmoeten, voor ontplooien, voor samen werken aan een leefbare stad.

Met circa 80 medewerkers van de afdelingen Advies, Regie op Uitvoering en Toegang werken we vanuit passie voor Delft en de Delvenaren. Letterlijk midden in de stad en met de stad. Dit cluster loopt voorop als het gaat om over grenzen van gemeente, organisaties en soms zelfs wetten heen zaken voor elkaar te krijgen. We werken nauw samen met partners in de stad als Delft voor Elkaar, GGZ, politie, verenigingen en ondernemers.

Onderwerpen waar we in dit cluster mee te maken hebben zijn: het verbinden van het culturele veld, het aanjagen van de transformatie in het sociale domein, de leefbaarheid van de diverse wijken in Delft maar ook het snel en efficiƫnt verlenen van vergunningen.

De grote uitdaging voor de komende jaren is de overgang naar de participatiemaatschappij met alle nieuwe taken die de gemeente vanuit het Rijk heeft gekregen. De transformatie op het gebied van (jeugd)hulp, welzijn en ondersteuning en werk & inkomen naar het nieuwe stelsel van zorg en ondersteuning, geven we samen met inwoners en maatschappelijke partners vorm. Hierin staat de eigen kracht van onze inwoners centraal.