delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right
Previous Next

Externe dienstverlening (KCC)

Er zijn veel momenten waarop bewoners en ondernemers contact opnemen met de gemeente. Als hun paspoort of rijbewijs verlengd moet worden, als ze een parkeervergunning nodig hebben of een uittrekstel uit het kadaster, als ze een pasgeboren Delvenaar willen aangeven bij de burgerlijke stand of een vergunning willen aanvragen voor hun bedrijf. Het cluster Externe Dienstverlening zorgt dat die momenten vlekkeloos verlopen. Ze zijn het aanspreekpunt van de gemeente.

IT en innovatie spelen in dit cluster een steeds belangrijkere rol.  Steeds meer kan immers online.  Zo heeft het cluster een eigen webcare-team,  dat contact onderhoudt met burgers via sociale media en kunnen bewoners hun vraag sturen, via een WhatsAppje. Automatisering  brengt ook flinke uitdagingen met zich mee.  Hoe maken we alles zo gebruiksvriendelijk mogelijk en zorgen we tegelijk dat persoonsgegevens veilig zijn? Wat laten we over aan de stad, wat besteden we uit en wat doen we zelf? Dit soort vraagstukken maken het werk van het cluster altijd uitdagend.