delft facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share right down angle-left angle-right
Previous Next

Bestuur

De medewerkers van Bestuur ondersteunen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie in hun werk. Bestuur bestaat uit twee onderdelen.

In de afdeling Besturing werken de medewerkers samen op het gebied van bestuursondersteuning, communicatie en strategie. Dit zijn afzonderlijke werkterreinen, die met elkaar gemeen hebben dat ze in hetzelfde krachtenveld opereren, dicht op bestuur en organisatie. De afdeling Controlling kent het team Concerncontrol en het Auditteam. Concerncontrol richt zich met name op het stellen van kaders voor het ‘in control’ zijn van de organisatie en het uitvoeren van de gemeentelijke treasuryfunctie.